Ceskar

Zpět

ConsoleCamera

ConsoleCamera je program, který zobrazí jakoukoli kameru připojenou k PC v příkazové řádce

příklad: ConsoleCamera -h 160 -w 160 -p 5 -i 3

spouštěcí argumenty:

-h, –height Required. height default 160

-w, –width Required. width default 160

-p, –pixelSize Required. pixelSize default 5

-i, –cameraInterface Required. number of camera interface default 3

–help Display this help screen.

consolecamera gihub

RSS feed | I2P verze tohoto webu | TOR verze tohoto webu | Clearnet verze tohot webu