Ceskar

LogicSimulator

Malý program, na simulaci logických obvodů pomocí základních logických bran (nedokončeno)

Jazyk: C#

Framework: WPF

gihub


ConsoleCamera

Malý program, díky které lze webcamera zobrazit v příkazovém řádku

Jazyk: C#

gihub


NotePong

Pong za pomocí notepadů

Jazyk: C#

gihub


Game of life

Program pro simulaci hry života ve windows konzoli

Jazyk: C#


Snake

Hra snake napsaná pro windows konzoli v jazyce C#

Jazyk: C#


RSS feed | I2P verze tohoto webu | TOR verze tohoto webu | Clearnet verze tohot webu