Ceskar

LogicSimulator

Malý program, na simulaci logických obvodů pomocí základních logických bran (nedokončeno)

Jazyk: C#

Framework: WPF

gihub


ConsoleCamera

Malý program, díky které lze webcamera zobrazit v příkazovém řádku

Jazyk: C#

gihub


Siťový sniffer v C

Jednoduchý síťový sniffer napsaný v C. Více informací v repozitáři.
repozitář


TCP a UDP client pro server

Jednoduchý client pro TCP a UDP server, využívající zadaný protokol. Více informací v repozitáři.

repozitář


Parser a překladač PHP v C

zádání
dokumentace

repozitář


Kalkulačka v C

Jednalo se o projekt zaměřený na práci v týmu, nešlo ani tak o samotnou aplikaci, ale spíše o vyzkoušení si práce v týmu. Velkou součástí projektu bylo TDD a využití Gitu.


Interpret IPPCODE23

Jedná se o kombinaci dvou projektů psaných v rámci předmětu IPP na VUT FIT. První projekt je parser kódu IPPCODE23 psaný v PHP, který je podobný jako výstup projektu v předmetu IFJ (Parser a prekladač PHP v C). Zkontroluje správnost tohoto kódu a vypíše jeho XML reprezentaci.

Druhá část programu je interpret v Pythonu, který se stará o interpretaci kódu.

Parser

repozitář

Interpret

repozitář


Různe vyhledávací algoritmy

  1. domácí úloha
       - c201: Jednosměrný lineární seznam
       - c203: Fronta znaků v poli
       - c206: Dvousměrně vázaný lineární seznam
   -  ial_2022_du2
       - btree: binární strom
           - rec: rekurzivní implementace
           - iter: nerekurzivní implementace
       - hashtable: hashovací tabulka

repozitář


Procesor ve VHDL pro jazyk brainfuck

Jedna se o jednoduchý procesor, který umí interpretovat jazyk brainfuck, napsaný ve vhdl.

repozitář


Projekt pro ukázku práce se semafory v C

Jedná se o jednoduchý projekt, na vyzkoušení si práce se semafory.

repozitář


Bash script pro parsování velkého množství dat v podobě csv

Jedná se o jednoduchý projekt na vyzkoušení si scriptování v Bashi.

repozitář

NotePong

Pong za pomocí notepadů

Jazyk: C#

gihub


Game of life

Program pro simulaci hry života ve windows konzoli

Jazyk: C#


Snake

Hra snake napsaná pro windows konzoli v jazyce C#

Jazyk: C#


RSS feed | I2P verze tohoto webu | TOR verze tohoto webu | Clearnet verze tohot webu